Moduł menedżera map

Przegląd

Gdy mapy nie znajdują się w module wykrywania mapy, Swiftec pozwala na tworzenie własnych map oferujących możliwość użycia formuł w celu uzyskania poprawnych wartości konwersji i predefiniowanych wzorów dla kalkulatorów Bosch, takich jak temperatura, ciśnienie, procent. Użytkownik ma również możliwość zapisania własnych wzorów do późniejszego wykorzystania.

Skontaktuj się z nami

14 + 7 =

× Jesteśmy na Whats App